Incoterms 2010


Incoterms 2010

Incoterms 2010 – są to Reguły Międzynarodowej Izby Handlowej, które skierowane są do stosowana w krajach oraz podczas międzynarodowego obrotu towarami. Określają zasady, jakie należy przestrzegać podczas takiej wymiany handlowej. Obowiązują od 1 stycznia 2010 roku. Konieczne jest ich przestrzeganie, aby dopełnić wszystkich formalności po stronie kupującego jak i sprzedającego.

Reguły zawarte w Incoterms 2010