Interchange receipt


Interchange receipt

Interchange receipt – są to dokumenty, które zawierają wyniki oględzin stanu technicznego kontenera, pełnego lub pustego, a także stanu plomb założonych na kontenerze. Dokumenty wydawane są przez specjalistyczne firmy kontrolne i tworzone są na różnych etapach transportu. Tworzone są na zlecenie nadawców, odbiorców, przewoźników czy operatorów terminali portowych.