Konosament – część 3


Konosament

Każda z gałęzi transportu ma swój indywidualny list przewozowy. W prawie morskim znany jest przede wszystkim konosament, który jest dokumentem bardzo ważnym w całym procesie. Przewóz kontenera bez odpowiedniego listu przewozowego jest po prostu nie możliwy. Szczególnie w przypadku przesyłek drogą morską. Warto dowiedzieć się, jakie rodzaje konosamentu występują, a także czym jest LCL/FCL.

Na gruncie artykułu 131 § 1 ustawy z dnia z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski „Konosament stanowi dowód przyjęcia ładunku w nim oznaczonego na statek w celu przewozu i jest dokumentem legitymującym do dysponowania tym ładunkiem i do jego odbioru”.

Konosament zawsze musi być wystawiany zgodnie z przepisami prawa i musi dotyczyć albo jednego kontenera, albo większej ilości zgodnej ze stanem faktycznym. Jest to dokument, na podstawie której partnera logistycznego można będzie bez żadnych problemów przekonać do przyjęcia na statek kontenera w kraju, jak i za granicą.

Zawartość konosamentu
Głównymi punktami, jakie powinien zawierać konosament, w przypadku, gdy ma to być ważny dokument są:

 • oznaczenie przewoźnika,
 • oznaczenie załadowcy,
 • oznaczenie odbiorców,
 • stwierdzenie, że konosament został wydany na zlecenie odbiorców lub nadawców,
 • nazwa statku,
 • określenie jednego kontenera lub większej ilości i co się w nich znajduje – w przypadku ładunków całokontenerowych sprawa wygląda tak, że konosament powinien zawierać miarę, objętość, ilość sztuk, wagę jednego kontenera lub każdego poszczególnego kontenera w przypadku przesyłek zbiorowych zarówno w kraju, jak i za granicą,
 • określenie zewnętrznego stanu ładunku, szczególnie w przypadku przesyłek charakterystycznych jest to bardzo ważne,
 • znaki główne, które pozwolą zidentyfikować przesyłkę w przypadku przesyłek całokontenerowych,
 • nazwa kraju załadowania,
 • nazwa jednego kraju wyładowania,
 • datę i miejsce wystawienia konosamentu,
 • podpis przewoźnika lub kapitana statku lub innego partnera logistycznego.

Rodzaje konosamentu
Główne rodzaje konosamentów to:
1. Załadowania (Shipped, On board) i Przyjęcia do załadowania (Recevied for shipment)
2. Czysty (Clean bill of lading) oraz  Nieczysty (Foul, Claused bill of lading)
3. Konosament Liniowy (Liner bill of lading) i Czarterowy (Bill of fading to be used with charter-party)
4. Konosament elektroniczny (Electronic bill of lading)
5. Konosament bezpośredni (Through bill of lading)
6. Konosament zwykły oraz przeładunkowy (Transshipment bill of fading)

LCL i FCL – co to jest?
LCL i FCL to terminy, które znajdują zastosowanie w sprawie przesyłek całokontenerowych, a także przesyłek drobnicowych.

Rozwinięciem skrótu FCL jest Full Container Load, określenie istotne w przypadku morskiego frachtu pełnokontenerowego. Cały ładunek w tej sytuacji otrzymuje jeden odbiorca. Po prostu odbiorca zamówił całą dostawę, którą może być na przykład drobnica morska, ale spakowana do jednego kontenera. Jeżeli odbiorca zdecyduje się na FCL będzie mógł otrzymać cały zamówiony materiał na raz i to nawet w bardzo dużych ilościach. FCL jest korzystnym rozwiązaniem w przypadku, gdy odbiorca dysponuje dużym kapitałem, a płynność jego firmy jest znakomita.

Natomiast LCL oznacza Less than Container Load (LCL), kreślenie drobnicy morskiej, czy drogowej. W tym przypadku wykorzystywana jest jedynie część przestrzeni ładunkowej kontenera, czyli odbiorca LCL decyduje się na to, że jego towar będzie przewożony również z innymi towarami, które należą do innych odbiorców. Takie rozwiązanie jak LCL jest korzystne, jeżeli odbiorca chce zaoszczędzić.

Należy podkreślić, że cechą wspólną LCL i FCL jest to, że obydwa sposoby transportu są bardzo ekonomiczne i opłacalne dla odbiorców. Dlatego zarówno LCL, jak i FCL są jak najbardziej polecane w przypadku spraw dotyczących przesyłek całokontenerowych, jak i częściowych.

LCL dla mniejszych firm
Mniejsze przedsiębiorstwa zdecydowanie częściej borykają się z problemem braku płynności finansowej. Dlatego nie chcą się zbyt mocno angażować finansowo w organizację przesyłki. Sprawa przesyłek całokontenerowych może spędzać im sen z powiek. Najczęściej dla takich odbiorców bardziej korzystny będzie częściowy przewóz, czyli LCL. Takie rozwiązanie, jak LCL pozwala na elastyczne dostosowywanie dostaw. Można na przykład organizować dostawy częściej i w mniejszym zakresie, w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność. Można na przykład do jednego kontenera spakować część towaru, a w kolejnej przesyłce pozostałą partię. Natomiast jeżeli płynność finansowa firmy jest duża, FCL będzie korzystnym rozwiązaniem, ponieważ od razu można będzie otrzymać cały towar, a jednak odbiorca LCL będzie musiał nieco poczekać, aby zgromadzić wszystko, czego potrzebuje.