Morski list przewozowy – konosament (bill of lading)


Warto wiedzieć, że konosament, czyli bill of lading (BL) jest najważniejszym oryginalnym dokumentem, który zawiera potwierdzenie przewożonego ładunku. Jest to oryginalny dowód przewozowy dla załadowcy potwierdzający to, że towar został wydany przewoźnikowi morskiemu, i że doszło do załadowania ładunku na pokład statku.

W praktyce, konosament bill of lading (BL) jest wystawiany, jako dowód przewozowy potwierdzający wysłanie ładunku drogą morską. Wystawiając bill of lading BL przewoźnik morski potwierdza to, że dany towar znajduje się w jego posiadaniu i że to on posiada zdolność do wydania go odbiorcy na zasadach określonych w tym dokumencie.

Funkcje bil of lading (BL):
Od razu należy podkreślić, że konosament jest dokumentem zbywalnym. Ponadto, BL spełnia następujące funkcje:

 • jest to dowód przyjęcia określonego w nim ładunku do przewozu. Stanowi to również zobowiązanie przewoźnika do wydania ładunku odbiorcy,
 • jest dokumentem towarowym, ponieważ reprezentuje towar,
 • jest dokumentem wartościowym, ponieważ zawiera przeniesienie praw własności do ładunku,
 • jest dokumentem zbywalnym, w zależności od tego, jaki jest to konosament,
 • nie jest to umowa przewozu ładunku.

Co zawiera konosament?
Morski list przewozowy, czyli konosament, aby mógł być dokumentem zbywalnym i uznanym za oryginalny musi zawierać następujące punkty:

 • oznaczenie przewoźnika,
 • oznaczenie załadowcy,
 • oznaczenie odbiorców,
 • nazwę statku,
 • określenie ładunku i tego co zawiera – należy podać wagę, masę, ilość, liczbę sztuk ładunku,
 • określenie zewnętrznego stanu ładunku
 • znaki główne, które to pozwolą na zidentyfikowanie ładunku,
 • nazwa miejsca załadowania,
 • nazwa miejsca wyładowania,
 • datę i miejsce, kiedy został wystawiony konosament – bill of lading (BL),
 • podpis przewoźnika lub kapitana statku.

Podstawowe klauzule, jakie posiada konosament:

 • zakres odpowiedzialności przewoźnika za ładunek,
 • zasady płatności frachtu, warunki przeładunku i wydania ładunku,
 • warunki przewozu ładunków niebezpiecznych,
 • klauzule określające zasady postępowania w szczególnych sytuacjach.

Reasumując, morski list przewozowy potwierdza prawo do towaru, na który bill of lading został wystawiony. Zdecydowanie BL jest dokumentem, który to w znaczący sposób ułatwia obrót towarami w handlu morskim. Nabywca, który posiada oryginalny egzemplarz BL uzyskuje prawa do ładunku nie tylko w nim wskazanego, ale staje się także podmiotem uprawnionym do odbioru ładunku w porcie przeznaczenia. Dzięki temu, bill of lading (BL) daje mu bardzo dużo praw do dysponowania ładunkiem. Rola, jaką ma konosament w transporcie morskim jest nieoceniona. Taki list przewozowy, jakim jest bill of lading (BL) reguluje relację pomiędzy przewoźnikiem, a osobą posiadającą dany ładunek. Zdecydowanie więc konosament jest najważniejszym dokumentem służącym do przenoszenia praw związanych z ładunkiem.

Warto przeczytać również pozostałe artykuły poruszające temat listu przewozowego: Konosament – część 2 – MBL vs. HBL, Konosament – część 3.

2 komentarze

 1. Avatar
  Inga
  5 czerwca 2019

  Hej, osobiście zupełnie zgadzam się z powyższym !

 2. Avatar
  Andżelika
  1 czerwca 2019

  Witam, osobiście całkowicie zgadzam się z Twoim tekstem !