Konwencja Belgradzka


Konwencja Belgradzka

Konwencja Belgradzka – konwencja dotycząca zasad żeglugi po Dunaju 1948, reguluje status prawny Dunaju jako rzeki umiędzynarodowionej, na odcisku od Ulm do Morza Czarnego. Zapewnia wolność i dostęp żeglugi dla obywateli, statków handlowych i towarowych wszystkich państw. Jednolity ma być zarówno system poboru opłat, jak i przepisy dotyczące żeglugi na Dunaju.

Przeczytaj także: Komisja Dunajska.