Konwencja Budapeszteńska 2000


Konwencja Budapeszteńska 2000

Konwencja Budapeszteńska 2000 (konwencja CMNI) – jest to konwencja dotycząca umowy o przewóz towarów żeglugą śródlądową. Została opracowana przez UNECE (United Nations Economic Commission for Europe – Europejska Komisja Gospodarcza), Centralną Komisję Żeglugi na Renie oraz Komisję Dunajską. Obowiązuje od 2005 roku. W 2010 roku ratyfikowało ją 14 państw, a została podpisana przez 17 państw europejskich, również przez Polskę. Ma charakter cywilnoprawny.