Koszt importu – szacowanie


Koszt importu - szacowanie

Zawsze do podstawy opodatkowania VAT z tytułu importu należy doliczyć dodatkowe koszty związane z transportem. Trzeba pamiętać, że odprawa celna to również kolejny koszt. Dzięki temu, odprawa będzie mogła zostać wykonana właściwie. Jakie koszty należy tu oszacować?

Podstawowymi kosztami, jakie należy doliczyć jest załadunek, przeładunek i wyładunek. Są to koszty, które wielu spedytorów musi ponieść podczas importu towarów. Podstawa opodatkowania z tytułu importu obejmuje również koszty:

  • prowizji,
  • magazynu,
  • opakowania,
  • transportu,
  • ubezpieczenia.

Należy także pamiętać, że kosztami, jakie w porcie trzeba będzie ponieść są ceny związane z korzystaniem z magazynu, w którym towar będzie przechowywany. Jeżeli użytkowanie magazynu w porcie ma być długie, wtedy trzeba liczyć się z tym, że koszt będzie stosunkowo wysoki. Należy zawsze sprawdzić kiedy odbędzie się odprawa oraz jakie są koszty korzystania z magazynu. Wtedy oszacowanie całkowitego kosztu importu będzie dużo prostsze.

Powyższe koszty będą dodatkowo naliczane, jeżeli nie zostały wliczone do wartości celnej. Mając katalog kosztów dodatkowych, Minister Finansów uważa, że do podstawy opodatkowania powinny być wliczone te koszty dodatkowe, które związane są przede wszystkim bezpośrednio z transportem określonej dostawy. W przypadku kosztów portowych i terminalowych, za dodatkowy koszt należy uznać również opłaty THC, czyli Terminal Handling Charges, które naliczane są w porcie załadunku.

Gdy w chwili dostawy towarów można oszacować jedynie pierwsze miejsce przeznaczenia, do podstawy opodatkowania powinny być wliczane tylko te koszty dodatkowe, które ponoszone są do tego miejsca przeznaczenia, a których wartość celna nie pokrywa. Jeżeli jednak w porcie znane jest już inne miejsce, do którego odprawa celna ma zostać wykonana i to miejsce znajduje się na terenie Unii Europejskiej, w podstawie opodatkowania należy uwzględnić koszty, które zostały wymienione powyżej, które zostały poniesione także w pierwszym miejscu przeznaczenia. Wtedy odprawa celna będzie mogła być właściwa w porcie załadunku. Za taki koszt uznaje się ten koszt, który wynika z transportu do innego miejsca.

Cenę naszych usług spedycyjnych można sprawdzić na SEAOO.com. Zapraszamy.


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź