Ładunek ciężki


Ładunek ciężki

Ładunek ciężki (wagowy) – jest to ładunek, którego 1 tona zajmuje powierzchnię 1 m3. Jeśli chodzi o opłaty za przewóz takiego ładunku, to fracht naliczany jest ze względu na ciężar przewożonego towaru. Szczegółowe informacje na temat cennika i warunków przewozu można znaleźć dowiadując się na temat ładunku przestrzennego. Jest on przewożony na takich właśnie zasadach.

Rodzaje ładunków:
Ładunek pełnostatkowy
Ładunek pokładowy
Ładunek toczny
Ładunki drobnicowe
Ładunki ponadnormatywne (nienormatywne)
Ładunki przestrzenne