Shipment

Parcel

Metr sześcienny

Materiały sztauerskie

Ładunki przestrzenne

Ładunki ponadnormatywne

Ładunki drobnicowe

Ładunek toczny

Ładunek pokładowy

Ładunek pełnostatkowy

Ładunek ciężki

Lot

Lo-lo

Loco

Load

List gwarancyjny

LCL/LCL

LCL charges

LCL

Manifest ładunkowy