Manifest ładunkowy


Manifest ładunkowy

Manifest ładunkowy (Cargo manifest, freight manifest) – jest to dokument, w którym zawarte są wszystkie partie ładunków, które znajdują się na statku wraz z informacjami, które pozwalają na ich zidentyfikowanie. W manifeście ładunkowym podane są numery listów przewozowych (konosamentów), ilości sztuk towaru, nazwiska załadowców, odbiorców, wagi ładunków, stawki frachtowe itd. Manifest zostanie przygotowany przez agenta przewoźnika lub samego przewoźnika na podstawie posiadanych dokumentów przewozowych. W portach wyładunkowych zwany jest również manifestem importowym lub wyładunkowym. Natomiast w portach załadunkowych nazywany jest manifestem eksportowym lub załadunkowym.