Merchant’s haulage


Merchant’s haulage

Merchant’s haulage, MH – jest to przewóz lądowy kontenera z lub do wyznaczonego portu morskiego. Przewóz zorganizowany jest przez dysponentów ładunku czyli przez nadawcę lub odbiorcę. Jest to przewóz, który tworzony jest na odpowiedzialność tych dysponentów. Również oni pokrywają wszelkie koszty, które związane są z jego organizacją. Wszelkie sprawy w tym zakresie są w pełni uregulowane.