Myto


Myto

Myto – toll, to opłata za korzystanie z dróg, która jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów. Państwa członkowskie należące do Unii Europejskiej mogą pobierać myto za korzystanie z infrastruktury w obrębie transeuropejskiej sieci drogowej, czyli za przejazdy autostradami i drogami ekspresowymi. Przepisy mają zastosowanie także dla dróg nie należących do tej strefy.