Nomenklatura Scalona


Nomenklatura Scalona

Nomenklatura Scalona – Combined Nomenclature, CN, dotyczy to handlu towarami na arenie międzynarodowej. Towary zostają opisane 8-cyfrowym kodem. Pojawia się również dziewiąta cyfra w całym ciągu, ale dotyczy ona możliwości przeprowadzenia statystyk narodowych. Cała sekwencja cyfr ujęta jest w 21 sekcjach, które podzielone są na 96 działów. Każdy kod posiada odpowiednio ustalone stawki celne.