NVOCC


NVOCC

NVOCC – rozwinięciem tego skrótu jest non vessel operating common carrier. W tłumaczeniu na język polski jest to przewoźnik umowny, który występuje w transporcie intermodalnym. Nie posiada on własnych statków, ale zawiera umowy z armatorami na podstawie których świadczy usługi przewozowe na własny rachunek. Jest to osoba odpowiedzialna za to, aby ładunek został wykonany we właściwy sposób. Najczęściej w roli NVOCC występują spedytorzy międzynarodowi. Taka kategoria występuje przede wszystkim w prawie amerykańskim. Aby uzyskać taki tytuł, należy spełnić określone warunki w przewozach do i z USA.

Przeczytaj także: NSA