Opakowania drewniane w handlu zagranicznym


Opakowania drewniane
Opakowania drewniane

W krótkich żołnierskich słowach – szkodniki 😉

W surowym drewnie z drzew liściastych i iglastych mogą wystepować żywe szkodniki lub ich larwy, które mogą powodować szkody w rodzimym drzewostanie. Stąd też UE w Dyrektywie 2000/29/EC okresliła wymagania jakie są stawiane opakowaniom drewnianym służącym do zabezpieczania ładunków importowanych z krajów trzecich (czyli spoza UE).

Co zaliczamy do opakowań drewnianych ? W skrócie – palety, skrzyniopalety, platformy, nadstawki, pudła, klatki, bębny jak również drewno sztauerskie i inne opakowania drewniane używane w transporcie towarów.

Co nie jest przedmiotem zainteresowania dyrektywy 2000/29/EC ? Opakowania wykonane z tzw. drewna przetworzonego – czyli sklejki, płyt wiórowych, pilśniowych, płyt fornirowych (wykonanych z uzyciem kleju i wysokiej temperatury) oraz elementy z drewna surowego o grubości do 6 mm.

Dyrektywa UE definiuje standard ISPM15, który opracowany został aby „uregulować” obrót opakowaniami w handlu międzynarodowym. Zgodnie z tym standardem opakowania drewniane z krajów trzecich muszą:

– podlegać jednemu z zatwierdzonych procesów eliminacji szkodników (obróbka termiczna [HT], fumigacja [MB] lub suszenie komorowe)
– być oznaczone znakiem zgodnie ze standardem – dwuliterowy kod ISO kraju pochodzenia, kod producenta oraz kodem określającym zatwierdzony zabieg mający zastosowanie do drewnianego materiału opakowanego. Oznakowanie musi być w sposób trwały naniesione na użyte elementy opakowania i umieszczone w widocznym miejscu 😉

Wzór takiego oznakowania:
DREWNO

Drewno (czyli opakowania) nie spełniające określonych powyżej wymogów podlega zakazowi wwozu na teren UE, i jako konsekwencji tego zakazu zniszczeniu poprzez spalenie, zakopanie lub przerobienie (np. rozdrobnienie).

Nie muszę dodawać, że wszelkie koszty związane z przepakowaniem ładunku i zniszczeniem opakowania ponosi importer ? 😉

Zapraszam do korzystania z usług SEAOO.com – serwisu do wyceny i składania zamówień na morskie przesyłki drobnicowe.

ps. palety plastikowe są bezpieczne!

1 Komentarz

  1. No w sumie nie zdawałem sobie z tego sprawy. Dobrze wiedzieć, w tym też jak takie rzeczy oznaczać. Pozdrawiam.

Zostaw odpowiedź