Polski eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich


eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich
eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Państwo położone nad Zatoką Perską na Bliskim Wschodzie. Choć tak oddalone od nas geograficznie i kulturowo, są jednym z państw z Półwyspu Arabskiego do którego eksportujemy najwięcej naszych towarów. W ostatnich latach polski eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z roku na rok wzrasta o 40-50% i jest znacznie wyższy niż import. W 2014 roku polski eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wyniósł 1,128 mld USD.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to państwo liczące sobie ponad 8 mln mieszkańców, gdzie znaczna część zamieszkuje dwa największe miasta – Dubai (1,98 mln) i stolicę kraju – Abu Dhabi (1,5 mln). Oficjalnym językiem jest arabski, ale w Zjednoczonych Emiratach bez problemu porozumiemy się w również po angielsku. Państwo to jest mieszanką kultur, 90% ludności stanowią obcokrajowcy pozostała część to rdzenni Emiratczycy. Większość bo aż 96% mieszkańców wyznaje islam.

Wymiana handlowa z zagranicą, a szczególnie eksport ma znaczny wpływ na rozwój gospodarczy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak większość państw na Bliskim Wschodzie posiada duże zasoby ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Na tych surowcach (ich eksporcie) opiera się gospodarka i jest to główne źródło finansowania. Zmiany cen ropy niekorzystnie wpłynęły na rozwój kraju, a dodatkowo zaciągnięte i nie spłacane kredyty, stawiają Emiraty w pierwszym rzędzie najbardziej zadłużonych państw.

Polski eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest raczej urozmaicony, choć przeważają produkty elektrotechniczne i spożywcze. Największą grupę w polskim eksporcie stanowią właśnie urządzenia mechaniczne, elektryczne i narzędzia – 41,5%. Kolejną metale nieszlachetne, a także wyroby z tych metali, głównie ze stali i żeliwa – 18,8%. Trzecią grupą są gotowe towary spożywcze (np. słodycze) oraz tytoń- 14,7%. Mniejszy procent eksportu stanowią wyroby chemiczne 6,9%, a także pojazdy, statki, jachty – 3,4%.

Co ciekawe w ZEA nie mają rozwiniętego transportu kolejowego, za to mają bardzo dobrze rozbudowaną sieć dróg i autostrad oraz transport lotniczy. Na terenie kraju funkcjonuje 12 lotnisk które są w stanie obsłużyć międzynarodowe loty.

Pomiędzy naszymi państwami nie ma szczególnych utrudnień przy imporcie czy eksporcie. Ogólnie Zjednoczone Emiraty Arabskie mają dosyć liberalną polityką handlową, zapewne ze względu na duży udział eksportu w rozwoju gospodarki kraju. Cło na większość produktów wynosi 5% (100% na alkohol i 50% na tytoń) niektóre artykuły żywnościowe, leki i sprzęt komputerowy, jest zwolniony z opłat celnych. Import do specjalnych stref ekonomicznych też jest zwolniony z cła. Skomputeryzowanego systemu pozwala szybko przejść procedury celne. Za to inną przeszkodą mogą być przedłożenia certyfikatu uboju „halal” dla dostaw wyrobów mięsnych, czy obowiązkowe pośrednictwo miejscowych agentów lub monopolistów-importerów.

Polski eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma szansę nadal się rozwijać. Dużym ułatwieniem byłoby zapewne podpisanie umowy o wolnym handlu pomiędzy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Unią Europejską, ale kraje Rady Współpracy Państw Zatoki – RWPZ (w tym ZEA) negocjują ją od ponad 20 lat…

Źródło: http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/azja/zea/zjednoczone_emiraty_arabskie

Wyceń eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich: