Port lotniczy Kermanshah


Port lotniczy Kermanshah

Port lotniczy Kermanshah (Kermanszah) jest portem, którego kod to KSH. Jest to port znajdujący się w Iranie. Jest to lotnisko cywilne, które posiada jeden asfaltowy pas startowy. Przewoźnikiem, który obsługuje ten port lotniczy jest Turkish Airlines (TK).

Kermanszah znajduje się w zachodniej części Iranu. Miasto otoczone jest górami Zagros, które mają długość 1600 km. Najwyższym ich szczytem jest Zard Kuh, który ma 4548 m n.p.m. Góry są sfałdowane w orogenezie alpejskiej. U ich podnóży znajdują się bogate złoża ropy naftowej. W mieście mieszka 851 405 mieszkańców (dane z 2011 roku). Iran natomiast jest państwem, w którym istnieje policja religijna i sądy religijne. Sprawują one kontrolę na wszystkimi dziedzinami życia mieszkańców. Jeśli ktoś chciałby odejść od islamu, zostaje skazany na śmierć. Religia wyznacza prawa oraz obowiązki mężczyzn i kobiet.

Port lotniczy Kermanshah
Port lotniczy Kermanshah. Źródło: © autorzy OpenStreetMap. Open Database License.

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź