SIC


SIC

SIC – jest to deklaracja składana przez nadawcę, która dotyczy wagi towaru. Stosowana w transporcie intermodalnym. Obowiązuje przede wszystkim w handlu w Stanach Zjednoczonych. Ma zastosowanie wtedy, gdy do kontenera załadowano więcej niż 29 000 Ibs, czyli więcej niż 13 154 kg. Wzór deklaracji został przygotowany przez FIATA (Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés – Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów).