Służba Celna: więcej krytyków KAS


Służba Celna
Służba Celna

W sukurs celnikom przyszedł Instytut Studiów Podatkowych. ISP krytykuje projekt połączenia służby celnej oraz podatkowej i utworzenia jednej struktury fiskalnej o nazwie Krajowa Administracja Skarbowa. I celna – nomen omen – konkluzja ekspertów: brak jakichkolwiek badań, uzasadniających potrzebę przeprowadzenia tej skomplikowanej operacji na żywym organizmie, jaki stanowi Służba Celna. Tym samym ISP dołącza do zacnego grona krytyków: wcześniej projekt ustawy, powołującej do życia nowy organ administracyjny,  do „kosza” odesłali Sąd Najwyższy i Krajowa Rada Sądownicza.

Analizę reformy administracji skarbowej rozpoczyna uwaga, że – według obliczeń OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) – koszt działalności polskiego aparatu skarbowego w 2013 roku wyniósł 1,6 procent wszystkich pobranych podatków i jest to podobno jeden z najwyższych wskaźników w krajach o rozwiniętej gospodarce. Jednocześnie Instytut Studiów Podatkowych zauważa, że obecna struktura służb podatkowych, poprzez swoje rozproszenie i dublowanie wielu kompetencji, jest nieefektywna w ściąganiu należności.

To tyle dyplomacji co do zasadności wprowadzania tak istotnych dla skuteczności administracji skarbowej zmian. Potem następuje litania grzechów, popełnionych przez ustawodawcę i na końcu konkluzja, że projekt ustawy jest niewiele wart, bo jego celem staje się jedynie doraźne łatanie dziur w budżecie.

Jakie to grzechy? Zarzutem największego kalibru jest ten, w którym mowa o „dezorganizacji i destabilizacji funkcjonowania organów administracji celnej i skarbowej„. To, w ocenie ekspertów z ISP, zarzut na tyle istotny, że przesądzający o losie planowanej reformy. Służba Celna i Służby skarbowe nie chcą tak daleko idących zmian? Są im zdecydowanie przeciwne. A jak wcielać w życie coś wbrew zainteresowanym? To nie tylko rodzi konflikty, ale również – jak przekonuje Instytut Studiów Podatkowych – spowoduje obniżenie efektywności fiskalnej egzekucji.

Poza tym – w opinii ISP – nie sposób obiektywnie ocenić, że działalność Krajowej Administracji Skarbowej, łączącej celników i „skarbówkę” stanie się skuteczniejsza od obecnej formuły. Bo niby na jakiej podstawie?

Co więcej, zwracają oni uwagę, że – jak czytamy w ekspertyzie – „nikt nigdy nie przeprowadził takiej operacji i jest mało prawdopodobne, aby zakończyła się ona sukcesem„.

Głos ISP wybrzmiał jako kolejna istotna opinia na temat KAS. Po druzgocącej krytyce Krajowej Rady Sądowniczej i Sądu Najwyższego. Ciekawe, czy ruszy ona regulatora? 😉

źródło: Opinia Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy 

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź