SOLO


SOLO

SOLO – jest to Międzynarodowe Towarzystwo Logistyczne. Działa od 1966 roku, a jego siedziba znajduje się w Maryland, w Stanach Zjednoczonych. W jej szeregach są osoby prywatne, które specjalizują się w zakresie logistyki. Do głównych zadań organizacji należy edukacja i upowszechnianie wiedzy z zakresu logistyki. Wydaje również certyfikaty kompetencyjne, takie jak certyfikat profesjonalnego logistyka oraz certyfikat mistrza logistyki.