PTL


PTL

PTL – rozwinięciem tego skrótu jest Polskie Towarzystwo Logistyczne. Działa od 1992 roku, a jego siedziba znajduje się w Poznaniu. Do głównych zadań organizacji należy upowszechnianie wiedzy na temat logistyki, organizacja seminariów i konferencji, a także współpraca z innymi podmiotami o podobnym profilu. Do Polskiego Towarzystwa Logistycznego mogą należeć osoby prywatne.