Spedycja


Spedycja

Spedycja – jest to zorganizowanie całej trasy, jaką ma przebyć przesyłka, aby dotrzeć do wyznaczonego celu. Odbywa się to przy wybraniu odpowiednich dróg i środków transportu, dzięki którym będzie możliwe wykonanie takiego transportu. Dzięki dobrze zaplanowanej spedycji, towar dotrze w odpowiednim stanie od nadawcy do odbiorcy w terminie, który został ustalony w umowie między tymi stronami.