Strategia Rozwoju Transportu – trwają rozmowy


Strategia Rozwoju Transportu
Strategia Rozwoju Transportu

Od 9 listopada trwają konsultacje w sprawie projektu Strategia Rozwoju Transportu. Projekt będzie aktualizacją dokumentu z 2013 roku. Nowe perspektywy w branży i konieczność dopasowania do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) uchwaloną w 2017 roku (SOR). Czym będzie charakteryzował się nowy dokument?

Strategia Rozwoju Transportu to projekt, który wyznacza szlaki dla rozwoju przemysłu i usług transportowych. W jego ramach pracuje Ministerstwo Infrastruktury. Aktualna wersja bazuje na strategii do 2020 roku, jednak legislacja i perspektywy w branży zmieniają się na tyle dynamicznie, że konieczne jest wprowadzenie zmian do 2030 roku. Każdorazowo, praca nad dokumentem poprzedzona jest konsultacjami społecznymi – te trwają od 9 listopada 2018 roku, do 14 grudnia 2018 roku.

Aktualny dokument musi zostać zmieniony i dostosowany do aktualnych wytycznych, celów transportu, inwestycji i interwencji, chęci działań, wskaźników, działań terytorialnych, projektów strategicznych i ram finansowych. Wyeliminowane zostaną też działania już zrealizowane.

Po co jest Strategia Rozwoju Transportu?

Strategia została opracowana w wielu celach. Ma wyznaczyć kierunki intensywności działań, inwestycji, koordynacji zadań i celów głównych. Wdrożenie dokumentu ma usunąć istniejące bariery i stworzyć nową jakość w infrastrukturze, zarządzaniu, przewozie i działaniach logistycznych. W dokumencie można przeczytać, że „Głównym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze lokalnym, krajowym, europejskim i globalnym.”

Warto wspomnieć, że Strategia Rozwoju Transportu dotyczy wszystkich sektorów działalności transportowej i każdego typu transportu. Tekst dotyczy transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodno-śródlądowego oraz – co bardzo ważne – intermodalnego.

Środowisko ważne dla strategii

Raport, który zostanie opublikowany będzie zawierał również odniesienie do środowiskowych zmian, które mogą wprowadzić ruchy przewidziane w strategii. Z tego powodu szeroka jest też dyskusja dotycząca ewentualnych napraw szkód, które mogą wyrządzić inwestycje. Raport podkreśla też istotę stawiania na transport ekologiczny i mniejsze zużycie paliwa. Dokument podkreśla, że aktualny stan środowiska wymaga już interwencji i podjęcia konkretnych ruchów.

„Dokonana ocena stanu bieżącego środowiska w Polsce, wskazuje na konieczność podjęcia działań szczególnie w zakresie tych komponentów środowiska, w których problemy mają najwyższy priorytet tj. w zakresie jakości powietrza, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony przyrody. Ogólny stan środowiska jest dobry, za wyjątkiem złego stanu jakości powietrza, wód i niedociągnięć w gospodarce odpadami. Potrzebne są także działania mające na celu ochronę cennych przyrodniczo obszarów, zwłaszcza ze względu na znaczny rozwój sieci drogowej w ostatnich latach oraz wzrost presji turystycznej na te tereny, co przyczynia się do fragmentacji siedlisk oraz rozprzestrzeniania gatunków obcych.”

Gdzie odbywają się konsultacje?

Gdzie można składać wnioski? Za pośrednictwem ankiety on-line, na adres e-mail: konsultacjeSRT@mi.gov.pl i w Głównej Bibliotece Komunikacyjnej przy ulicy Chałubińskiego 4/6 w Warszawie, gdzie udostępnione są dokumenty, na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 Warszawa 00-928, ustnie do protokołu w godzinach od 9:00–15:00 w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury.

Dodatkowo ministerstwo zaprasza na konferencję konsultacyjną w sprawie projektu. Odbędzie się ona 21 listopada 2018 roku w godzinach 09:00–14:30 (rejestracja od godziny 8:20 do 9:00) w Hotelu Mercure Warszawa Grand, ul. Krucza 28.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o rejestrację poprzez wysłanie wiadomości na adres: konsultacjeSRT@mi.gov.pl do 19 listopada 2018 r. do godziny 14:00 z dopiskiem KONFERENCJA. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Program konferencji dostępny jest pod tym linkiem.

(źr. Ministerstwo Infrastruktury)

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź