Arabia Saudyjska zatrzęsie światowym handlem?

Import przetworzonych olejów ropy naftowej

Import surowych olejów ropy naftowej

Eksport przetworzonych olei ropy naftowej i otrzymanych z minerałów bitumicznych