Transport multimodalny


Transport multimodalny

Transport multimodalny– jest to przewóz osób albo towarów, gdzie używa się dwóch lub więcej rodzajów transportu. W transporcie multimodalnym zawiera się transport intermodalny.

transport multimodalny
|
transportu intermodalny
|
transport kombinowany

Transport multimodalny realizowany jest przez pojedynczego operatora. W transporcie morskim jest to pojęcie częściej używane niż transport intermodalny, choć te pojęcia są równoznaczne.

Przeczytaj także: dokument transportu multimodalnego (MTD)