Unia Europejska

UE

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

EURO

Unia Europejska

Wolny handel Unii Europejskiej z Japonią – trwają prace nad umową