Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów


Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, WDT – jest to transport towaru z jednego państwa należącego do Unii Europejskiej do innego państwa, które również należy do Unii Europejskiej. Wszystkie zapisy umowy, które podpisywane są w ramach takiej dostawy muszą być ściśle przestrzegane i spełniane, aby można było powiedzieć, że jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Dlatego, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, dostawa musi być dokonywana na rzecz nabywcy, który posiada odpowiedni numer identyfikacyjny, który został nadany przez inne państwo członkowskie. Dostawca musi zostać zarejestrowany jako podatnik VAT UE.