Żegluga śródlądowa na Odrze będzie rozwijana w ramach TEN-T?


Żegluga śródlądowa
Żegluga śródlądowa

Żegluga śródlądowa na Odrze będzie rozwijana w ramach TEN-T?

Dotychczas w ramach transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T dbano przede wszystkim o kolej oraz drogi kołowe, o drodze wodnej zdaje się zapomniano. Wiceminister Anna Moskwa z Ministerstwa Gospodarki Morskiej, zapowiedziała, że planowane jest ponowienie rozmów z Niemcami w sprawie udrożnienia Odry. Celem jest podniesienie żeglowność na Odrze do czwartej klasy, co umożliwi przewożenie towarów jednostkami o nośności od 1 tysiąca do 1,5 tysiąca ton. Poprzednią umowę podpisano w październiku 2015 roku, zakładała ona utrzymanie trzeciej klasy żeglowności Odry granicznej, co nie pozwala na transport rzeczny, a jedynie inwestycje przeciwpowodziowe.

Plany wobec Odry i zagospodarowanie jej jako szlaku komunikacyjnego w ramach transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T to szansa na nowe miejsca pracy w zachodnich województwach Polski. Pomysł Polski popierają również niemieckie władze lokalne oraz przedsiębiorcy, którzy upatrują szans na rozwój gospodarczy części Niemiec skupionej wokół Odry.

Przeczytaj także: Rzeczny transport kontenerów

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź