Waluta
AIROO SEAOO

Dlaczego spedycja jest łatwa

Spedycja morska z punktu widzenia Klienta może wydawać się procesem bardzo skomplikowanym. Z całą pewnością tak jest - i dobrze, gdyż wtedy nie byłoby zapotrzebowania na pracę zawodowców, czyli nas - spedytorów.

Rola Klienta we współpracy z dobrym spedytorem ogranicza się jedynie do odpowiedzi na zadawane pytania i podanie kilku istotnych danych dotyczących przewożonego ładunku.

I tak, w przypadku importu interesować nas będzie:

1. Dane dotyczące ładunku

 • nazwa i parametry
 • waga, wielkość partii (od tego zależy dobór odpowiedniej metody przewozu)
 • warunki dostawy

2. Dane dotyczące Załadowcy

 • nazwa i adres
 • telefon kontaktowy / e-mail
 • osoba kontaktowa prowadząca dany kontrakt

3. Relacja przemieszczania ładunku

 • port załadunku
 • port wyładunku
i ewentualnie:
 • miejsce podjęcia towaru
 • miejsce dostawy towaru

4. Dodatkowe usługi

 • przeładunki
 • odprawa celna
 • rewizja
 • ubezpieczenie

W momencie, w którym otrzymujemy od Klienta wszystkie wyżej wymienione informacje mamy już komplet danych, aby podjąć się realizacji zlecenia.

Na wstępie wykonujemy wycenę naszej usługi w oparciu o przekazane dane. Po jej akceptacji Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zlecenia, a my podejmujemy czynności zmierzające ku szczęśliwemu jego zakończeniu, czyli

 • kontaktujemy się z naszym partnerem - takim samym spedytorem jak my – w kraju załadowcy i przekazujemy mu informacje otrzymane od Zleceniodawcy
 • nasz partner kontaktuje się z załadowcą (nie ma to jak mówić wspólnym językiem) i aranżuje odbiór towaru od załadowcy celem nadania go w porcie załadunku
 • po nadaniu ładunku nasz partner wystawia morski list przewozowy (konosament), który jest dowodem zawarcia umowy przewozu i stanowi jednocześnie dokument wartościowy na podstawie którego można odebrać ładunek w porcie docelowym.

Na kilka dni przed nadejściem towaru do portu przeznaczenia otrzymujemy stosowną informację od linii żeglugowej o przewidywanym terminie nadejścia przesyłki - i o tym fakcie niezwłocznie informujemy naszego Klienta – czyli Państwa.

W celu sprawnego zajęcia się przesyłką w porcie docelowym i aranżacji np. odprawy celnej lub też innych usług dodatkowych, prosimy naszych Klientów o dostarczenie nam następujących dokumentów:

1. Dotyczące przesyłki

 • faktura handlowa
 • tłumaczenie faktury (jeśli nie jest dwujęzyczna)
 • packing list
 • świadectwo pochodzenia (jeśli jest wymagane)
 • ewentualnie innych dokumentów, które są ważne w przypadku danego ładunku (np. kontyngent, pozwolenie importowe, świadectwo zdrowia i inne)

2. Dotyczące podmiotu

W przypadku przedsiębiorcy:
 • wypis z rejestru działalności lub KRS
 • NIP
 • Regon
 • upoważnienie dla naszej agencji celnej
W przypadku osoby prywatnej:
 • kopia dowodu osobistego
 • upoważnienie dla naszej agencji celnej

Po przybyciu ładunku do portu zgłaszamy towar do odprawy celnej w uzgodnionej procedurze (odprawa importowa, tranzytowa lub inne procedury gospodarcze).

W przypadku odprawy importowej informujemy Klienta o wysokości należności celno-podatkowych, które należy opłacić, aby móc zwolnić towar spod dozoru celnego.

Po skutecznie dokonanej odprawie celnej i opłaceniu należności celno-podatkowych podejmujemy towar z portu o dostarczamy we wskazane przez Państwa miejsce.

Po zakończeniu wszystkich czynności wystawiamy fakturę za nasze usługi.

Czy wiesz, że?

Formuła EXW (Ex Works) mówi o tym, że eksporter nie ponosi żadnych kosztów transportu i cła. Jego rola kończy się na wydaniu towaru z magazynu. Koszty związane z organizacją transportu i ubezpieczenia w całości pokrywa importer.


 NAJLEPSZY 
 ŚWIATOWY PRZEWOŹNIK 


 GWARANCJA 
 NIEZMIENNOŚCI CENY 


 BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW 

 PEŁEN ZAKRES USŁUG 
 - transport morski i lądowy 
 - ubezpieczenie 
 - odprawa celna 
;