Waluta
AIROO SEAOO

Dlaczego spedycja jest łatwa

Spedycja morska z punktu widzenia Klienta może wydawać się procesem bardzo skomplikowanym. Z całą pewnością tak jest - i dobrze, gdyż wtedy nie byłoby zapotrzebowania na pracę zawodowców, czyli nas - spedytorów.

Rola Klienta we współpracy z dobrym spedytorem ogranicza się jedynie do odpowiedzi na zadawane pytania i podanie kilku istotnych danych dotyczących przewożonego ładunku.

I tak, w przypadku importu interesować nas będzie:

1. Dane dotyczące ładunku

 • nazwa i parametry
 • waga, wielkość partii (od tego zależy dobór odpowiedniej metody przewozu)
 • warunki dostawy

2. Dane dotyczące Załadowcy

 • nazwa i adres
 • telefon kontaktowy / e-mail
 • osoba kontaktowa prowadząca dany kontrakt

3. Relacja przemieszczania ładunku

 • port załadunku
 • port wyładunku
i ewentualnie:
 • miejsce podjęcia towaru
 • miejsce dostawy towaru

4. Dodatkowe usługi

 • przeładunki
 • odprawa celna
 • rewizja
 • ubezpieczenie

W momencie, w którym otrzymujemy od Klienta wszystkie wyżej wymienione informacje mamy już komplet danych, aby podjąć się realizacji zlecenia.

Na wstępie wykonujemy wycenę naszej usługi w oparciu o przekazane dane. Po jej akceptacji Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zlecenia, a my podejmujemy czynności zmierzające ku szczęśliwemu jego zakończeniu, czyli

 • kontaktujemy się z naszym partnerem - takim samym spedytorem jak my – w kraju załadowcy i przekazujemy mu informacje otrzymane od Zleceniodawcy
 • nasz partner kontaktuje się z załadowcą (nie ma to jak mówić wspólnym językiem) i aranżuje odbiór towaru od załadowcy celem nadania go w porcie załadunku
 • po nadaniu ładunku nasz partner wystawia morski list przewozowy (konosament), który jest dowodem zawarcia umowy przewozu i stanowi jednocześnie dokument wartościowy na podstawie którego można odebrać ładunek w porcie docelowym.

Na kilka dni przed nadejściem towaru do portu przeznaczenia otrzymujemy stosowną informację od linii żeglugowej o przewidywanym terminie nadejścia przesyłki - i o tym fakcie niezwłocznie informujemy naszego Klienta – czyli Państwa.

W celu sprawnego zajęcia się przesyłką w porcie docelowym i aranżacji np. odprawy celnej lub też innych usług dodatkowych, prosimy naszych Klientów o dostarczenie nam następujących dokumentów:

1. Dotyczące przesyłki

 • faktura handlowa
 • tłumaczenie faktury (jeśli nie jest dwujęzyczna)
 • packing list
 • świadectwo pochodzenia (jeśli jest wymagane)
 • ewentualnie innych dokumentów, które są ważne w przypadku danego ładunku (np. kontyngent, pozwolenie importowe, świadectwo zdrowia i inne)

2. Dotyczące podmiotu

W przypadku przedsiębiorcy:
 • wypis z rejestru działalności lub KRS
 • NIP
 • Regon
 • upoważnienie dla naszej agencji celnej
W przypadku osoby prywatnej:
 • kopia dowodu osobistego
 • upoważnienie dla naszej agencji celnej

Po przybyciu ładunku do portu zgłaszamy towar do odprawy celnej w uzgodnionej procedurze (odprawa importowa, tranzytowa lub inne procedury gospodarcze).

W przypadku odprawy importowej informujemy Klienta o wysokości należności celno-podatkowych, które należy opłacić, aby móc zwolnić towar spod dozoru celnego.

Po skutecznie dokonanej odprawie celnej i opłaceniu należności celno-podatkowych podejmujemy towar z portu o dostarczamy we wskazane przez Państwa miejsce.

Po zakończeniu wszystkich czynności wystawiamy fakturę za nasze usługi.

Czy wiesz, że?

Skrót DDP określenia (Delivery Duty Paid), które tłumaczy się dosłownie "dostarczone, cło opłacone", oznacza formułę dostawy towaru, w której organizację, koszty załadunku, transportu do nabywcy, ubezpieczenia oraz ewentualnych opłat celnych bierze na siebie sprzedający wraz z ryzykiem związanym z uszkodzeniem lub utratą towaru, który stawiany jest do dyspozycji kupującego pod ustalonym przez niego adresem dostawy.


 NAJLEPSZY 
 ŚWIATOWY PRZEWOŹNIK 


 GWARANCJA 
 NIEZMIENNOŚCI CENY 


 BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW 

 PEŁEN ZAKRES USŁUG 
 - transport morski i lądowy 
 - ubezpieczenie 
 - odprawa celna 
;