Waluta
AIROO SEAOO

Jak zamówić - Wysyłka towaru

  1. DO POLSKI
  2.   Z POLSKI

WYCENA

Krok 1 - Wycena przesyłki i składanie zapytania

Za pomocą szybkiej wyceny na stronie głównej można w łatwy i szybki sposób sprawdzić aktualną ofertę dopasowaną do potrzeb każdego użytkownika. W kolejnym etapie mamy możliwość wyboru usług dodatkowych takich jak: odprawa celna, dodatkowe ubezpieczenie czy też transport do miejsca rozładunku. W przypadku akceptacji ceny za usługę wystarczy podać dodatkowe informacje o przesyłce.

Pamiętaj, że na każdym etapie składania zapytania możesz liczyć na naszą pomoc. Wystarczy, że zadzwonisz lub wyślesz email.


ZAMÓWIENIE

Krok 2 - Przyjęcie i realizacja zapytania

Przystępując do realizacji zapytania system przekazuje otrzymane informacje spedytorowi. Na email podany w zapytaniu wysłane zostają: potwierdzenie przyjęcia zlecenia oraz numer rezerwacji w porcie załadunku. W potwierdzeniu realizacji zamówienia znajdują się również dane adresowe magazynu załadowcy oraz osoby odpowiedzialnej za przesyłkę po stronie załadowcy, które należy przekazać swojemu partnerowi handlowemu w kraju załadunku.

Od tej pory również na email podany w zapytaniu wysyłane będą powiadomienia o zmianach statusów realizacji transportu danej przesyłki oraz wszelkie dokumenty.


ZAŁADUNEK

Krok 3 - Nadanie przesyłki, Magazyn Załadunkowy

Operator z portu załadunku kontaktuje się z załadowcą i aranżuje dostawę przesyłki do magazynu załadunkowego. Przesyłka musi spełniać warunki, które umożliwiają jej transport drogą morską oraz zostać dostarczona w wyznaczonym terminie. Przyjęcie towaru na magazyn jest również potwierdzane drogą elektroniczną. Dodatkowo wiadomość zawiera m.in. informacje o rzeczywistych wymiarach oraz wadze przesyłki.


TRANSPORT MORSKI

Krok 4 - Transport morski

Przesyłka spełniająca warunki wywozu z danego kraju pakowana jest do kontenera, a następnie na statek.
Po wyjściu towaru z magazynu na statek generowany i wysyłany jest morski list przewozowy (konosament), który stanowi dowód zawarcia umowy przewozu. Transport morski w zależności od odległości pomiędzy portami trwa od 2 do 6 tygodni.

Gdy przesyłka zbliża się do portu rozładunku nasz system wysyła powiadomienie z informacją o dokładnym terminie jej przypłynięcia.

W porcie docelowym kontener zostaje rozładowany i przesyłka trafia do magazynu przewoźnika. Oczekuje w nim na dopełnienie formalności celno-podatkowych oraz zapłaty za usługi.


USŁUGI CELNE

Krok 5 - Płatność za usługi oraz formalności celno-podatkowe

Wraz z informacją o przyjęciu przesyłki przez magazyn docelowy wystawiona i przesłana zostaje faktura za wykonane usługi. Jeśli jedną ze zleconych usług jest odprawa celna konieczne jest dostarczenie Spedytorowi dokumentów niezbędnych do jej wykonania (m.in. faktura handlowa, packing list, świadectwo pochodzenia i ew. inne niezbędne dokumenty).

Po dokonaniu odprawy celnej wysłana zostaje informacja o długu celnym wraz z numerem rachunku Izby Celnej, na który należy dokonać płatności. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Urząd Celny system wysyła powiadomienie zawierające dokument potwierdzenia zwolnienia celnego (PZC), a przesyłka jest zwalniana przez Urząd Celny do odbioru lub dalszego transportu.

W przypadku nie skorzystania z usługi odprawy celnej, zlecający dokonuje ją we własnym zakresie.
Opłacenie faktury oraz uiszczenie należności celno-podatkowych jest warunkiem zwolnienia towaru z magazynu.


TRANSPORT

Krok 6 - Odbiór przesyłki oraz jej transport do miejsca docelowego

Zwolniona przesyłka oczekuje na odbiór lub jeśli wybrano taką opcję podczas składania zapytania dokonywany jest jej transport do miejsca docelowego.

 NAJLEPSZY 
 ŚWIATOWY PRZEWOŹNIK 


 GWARANCJA 
 NIEZMIENNOŚCI CENY 


 BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW 

 PEŁEN ZAKRES USŁUG 
 - transport morski i lądowy 
 - ubezpieczenie 
 - odprawa celna 
;