CIP – reguła Incoterms 2010


CIP – reguła Incoterms 2010

CIP – przewóz i ubezpieczenie opłacone do (Carriage and Insurance Paid to). Reguła handlowa według Incoterms 2010 zgodnie z którą obowiązkiem sprzedającego jest:

  • dostarczenie towaru przewoźnikowi
  • zawarcie umowy przewozu towaru
  • pokrycie kosztów przewozu do określonego miejsca przeznaczenia
  • zawarcie umowy ubezpieczenia towaru i pokrycie jego kosztów

Po umieszczeniu towaru na statku, ryzyko (uszkodzenia lub utraty towaru) przechodzi ze sprzedającego na kupującego.