Cło z Tajwanu


Towary sprowadzane z Tajwanu podlegają, tak jak z pozostałych krajów trzecich nie należących do UE, opłatom celnym.

Najczęściej importujemy z Tajwanu: Różne produkty chemiczne, gdzie indziej niewymienione, Wyroby z kauczuku, gdzie indziej niewymienione, Gwoździe, wkręty, nakrętki,śruby, nity, itp., Narzędzia ręczne i maszynowe, Wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niewymienione, Sprzęt telekomunikacyjny, Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych, Meble i ich części, Instrumenty muzyczne, ich części i akcesoria. Informacje dodatkowe o imporcie dotyczące na przykład tematu dynamiki importu i obrotów handlowych pomiędzy Polską a Tajwanem znajdują się we wpisie Import z Tajwanu.

Cło z Tajwanu

Wysokość cła na towary sprowadzane z Tajwanu, zależy od ich rodzaju, opłaty celne na najpopularniejsze produkty znajdują się poniżej.

Podatek VAT

Podatku VAT nie zapłacimy za przesyłki:

  • Których wartość nie przekracza 22 euro
  • Oznaczone jako prezent lub próbka konsumencka, których wartość nie przekracza 45 euro.
  • Które nie mają charakteru handlowego (oznaczone jako prezent) i odbiorca otrzymuje je bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów
  • Oznaczone jako prezent, które były wysłane od prywatnej osoby, spoza UE do prywatnej osoby w Polsce
  • O charakterze okazjonalnym np. urodzinowym lub jubileuszowym.

W przypadku innych przesyłek zapłacimy 23% VAT.

Akcyza

Akcyza inaczej nazywana podatkiem akcyzowym to dodatkowa opłata pobierana w przypadku importu niektórych towarów. Są to przede wszystkim napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, energia elektryczna, ale także np. samochody i karty do gry. Akcyza stanowi spory zastrzyk pieniędzy dla budżetu państwa.

Cło na towary najczęściej sprowadzane z Tajwanu:

Stawki celne z Tajwanu prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl