Cło na produkty chemiczne


Cło na produkty chemiczne

Cło na produkty chemiczne sprowadzane z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej (kraje trzecie) zależy przede wszystkim od ich rodzaju. Wśród przykładowych produktów chemicznych możemy wyróżnić: (3,6%), pasty węglowe do elektrod (5,3%), węgiel aktywowany (3,2%), surowy olej talowy (0%), terpentynę balsamiczną (4%), sole kalafonii, kwasy żywiczne (4,3%), smołę drzewną (4,2%). Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (na przykład taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy) posiadają stawkę celną (6%). Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze (6,5%). Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów (6,5%). Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby, ogniotrwałe (2,7%).

Cło na produkty chemiczne z popularnych kierunków

Stawki celne na produkty chemiczne prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl