DNV


DNV

DNV – rozwinięciem tego skrótu jest Det Norske Veritas, czyli norweskie towarzystwo klasyfikacyjne. Powstało w 1864 roku, a jego siedziba znajduje się w Oslo. Każdego roku organizacja wydaje rejestr statków, które należą do państw skandynawskich. Przynależy do IACS (International Association of Classification Societies – Międzynarodowe Zrzeszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych). DNV ma także swój oddział w Polsce – DNV GL Poland Sp. z o.o. Działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.