F


F

F – rozwinięciem tego skrótu jest freight, czyli fracht. Jest to opłata za przewóz towarów drogą morską. Stawka zależy od masy i objętości towaru. Takim znaczeniem potocznie określany jest także transport lądowy i powietrzny, a także sam ładunek, list przewozowy, czy czynność przewożenia.