Frachtujący


Frachtujący

Frachtujący – jest to podmiot zawierający umowę z przewoźnikiem. Jednocześnie jest jedną ze stron umowy. Wszystkie przepisy odnoszące się do załadowcy mają zastosowanie także dla frachtującego, który sam dostarcza ładunek do przewoźnika. Okazuje się, że frachtującym może być spedytor lub inna upoważniona do przewożenia towarów osoba.