Import cytrusów


Import cytrusów

Owoce cytrusowe świeże wymagają odpowiedniej temperatury, dlatego powinny być transportowane w specjalnych kontenerach chłodzonych lub kontenerach chłodniczych.
Owoce cytrusowe świeże lub suszone do Polski najczęściej transportowane są z:

Import artykułów biurowych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 1333902,9 tys. zł w 2013 roku
  • 1274083,8 tys. zł w 2014 roku
  • 1400999,5 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import artykułów biurowych do Polski spadł o 4% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 10% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź