Import części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych


Import części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych

Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych powinny być transportowane w kontenerach uniwersalnych. Produkty przewożone w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie.
Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych do Polski najczęściej transportowane są z:

Wysokość importu części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 19520458,5 tys. zł w 2013 roku
  • 20954697,6 tys. zł w 2014 roku
  • 23392384,6 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych do Polski wzrósł o 7% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 12% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź