Import mięsa i jadalnych podrobów świeżych, schłodzonych lub zamrożonych (bez mięsa wołowego)


Import mięsa i jadalnych podrobów świeżych, schłodzonych lub zamrożonych (bez mięsa wołowego)

Mięso i jadalne podroby świeże, schłodzone lub zamrożone (bez mięsa wołowego), aby dotarły na miejsce przeznaczenia oraz według obowiązujących przepisów powinno być transportowane w specjalnych kontenerach chłodzonych lub kontenerach chłodniczych.

Mięso i jadalne podroby świeże, schłodzone lub zamrożone (bez mięsa wołowego) do Polski najczęściej są transportowane z:

  • Niemiec 1609118,5 tys. zł w 2014 roku
  • Belgii 1171447,6 tys. zł w 2014 roku
  • Danii 880310,8 tys. zł w 2014 roku
  • Holandii 555126,5 tys. zł w 2014 roku
  • Wielkiej Brytanii 389595,3 tys. zł w 2014 roku

Wysokość importu mięsa wołowego do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 5654672,3 tys. zł w 2013 roku
  • 5457396,6 tys. zł w 2014 roku
  • 5434960,0 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import mięsa wołowego świeżego, schłodzonego lub zamrożonego do Polski spadł o 3% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także nieznaczny spadek w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.

Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź