Import nawozów


Import nawozów

Produkty sypkie takie jak nawozy powinny być przewożone w kontenerach do przewozu ładunków sypkich.
Nawozy do Polski najczęściej transportowane są z:

  • Rosji 947808,7 tys. zł w 2014 roku
  • Niemiec 444252,6 tys. zł w 2014 roku
  • Holandii 142042,7 tys. zł w 2014 roku
  • Norwegii 75083,2 tys. zł w 2014 roku

Wysokość importu nawozów do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 2772233,8 tys. zł w 2013 roku
  • 2841356,2 tys. zł w 2014 roku
  • 3106219,0 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import nawozów do Polski wzrósł o 2% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 9% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź