Import sprzętu telekomunikacyjnego


Import sprzętu telekomunikacyjnego

Sprzęt telekomunikacyjny może być przewożony z wykorzystaniem np. transportu morskiego najczęściej w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie lub opakowania kartonowe.
Sprzęt telekomunikacyjny do Polski najczęściej transportowane są z:

Import sprzętu telekomunikacyjnego do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 22959837,5 tys. zł w 2013 roku
  • 24022286,8 tys. zł w 2014 roku
  • 27483083,3 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import sprzętu telekomunikacyjnego do Polski wzrósł o 5% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 14% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź