Import urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych typu domowego


Import urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych typu domowego

Urządzenia elektryczne i nieelektryczne, typu domowego mogą być przewożone z wykorzystaniem np. transportu morskiego w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe.
Urządzenia elektryczne i nieelektryczne, typu domowego do Polski najczęściej transportowane są z:

  • Indonezji 57654,5 tys. zł w 2014 roku
  • Turcji 419770,9 tys. zł w 2014 roku
  • Wietnamu 41636,6 tys. zł w 2014 roku
  • Korei 156849,2 tys. zł w 2014 roku
  • Tajlandii 90420,8 tys. zł w 2014 roku
  • Chin 1575118,7 tys. zł w 2014 roku
  • Niemiec 1163879,2 tys. zł w 2014 roku

Wysokość importu urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, typu domowego do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 5337844,2 tys. zł w 2013 roku
  • 6331860,6 tys. zł w 2014 roku
  • 7576305,4 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, typu domowego do Polski wzrósł o 19% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 20% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź