Import wózków dziecięcych, zabawek, gier i artykułów sportowych


Import wózków dziecięcych, zabawek, gier i artykułów sportowych

Wózki dziecięce, zabawki, gry i artykuły sportowe mogą być przewożone z wykorzystaniem np. transportu morskiego w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe.
Wózki dziecięce, zabawki, gry i artykuły sportowe do Polski najczęściej transportowane są z:

Import wózków dziecięcych, zabawek, gier i artykułów sportowych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 3446833,1 tys. zł w 2013 roku
  • 5057099,9 tys. zł w 2014 roku
  • 6213971,9 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import produktów chemicznych do Polski wzrósł o 47% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 23% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź