Import wyrobów z metali nieszlachetnych


Import wyrobów z metali nieszlachetnych

Wyroby z metali nieszlachetnych mogą być przewożone z wykorzystaniem np. transportu morskiego w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, czy skrzynie.
Wyroby z metali nieszlachetnych do Polski najczęściej transportowane są z:

Import wyrobów z metali nieszlachetnych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 10813361,1 tys. zł w 2013 roku
  • 11832368,7 tys. zł w 2014 roku
  • 12269786,0 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import wyrobów z metali nieszlachetnych do Polski wzrósł o 9% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 4% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź