Konosament – morski list przewozowy


Konosament – morski list przewozowy

Konosament – morski list przewozowy, bill of lading (BL)jest to dowód przyjęcia ładunku. Termin ten został ujęty w ustawie z 18 września 2001 Kodeksu morskiego. Jest to dokument legitymujący do dysponowania przyjętym ładunkiem. Dokument ten wystawiany jest przez przewoźnika morskiego. Ma on za zadanie spełnić kilka funkcji. Pierwszą z nich jest potwierdzenie przyjęcia przesyłki. Drugą jest zapewnienie otrzymania dowodu stworzenia umowy o przewozie. Trzecią funkcja odnosi się do tego, że jest to dokument wartościowy i towary.

Wyróżniamy następujące rodzaje konosamentów:
Konosament bezpośredni
Konosament czarterowy
Konosament czysty
Konosament domowy
Konosament imienny
Konosament indosowany
Konosament liniowy
Konosament na okaziciela
Konosament na zlecenie
Konosament niezbywalny
Konosament przyjęcia do załadowania
Konosament spedytorski
Konosament zaklauzulowany, tzw „brudny”
Konosament załadowania
Konosament zrealizowany
Konosament żeglugi śródlądowe