Kontener ogrzewany


Kontener ogrzewany

Kontener ogrzewany (heated container) to rodzaj kontenera izotermicznego, takiego, którego temperatura jest dostosowana do potrzeb przewożonych towarów. Jest ona w pełni kontrolowana, pozwala to na dostarczenie przewożonego towaru w odpowiednim stanie.

W niektórych przypadkach konieczne jest obniżenie temperatury, wtedy wykorzystuje się kontenery chłodzone lub chłodnicze. Ale niekiedy warunki są ostrzejsze i wymagane jest ogrzanie kontenera do odpowiedniej temperatury i jej utrzymanie, bo jest zbyt zimno (transport substancji niebezpiecznych, leków, kosmetyków, kwiatów tropikalnych). W takich przypadkach korzystamy z kontenera ogrzewanego.

Ponieważ taki kontener ogrzewany jest specjalnym urządzeniem potrzebne jest źródło zasilania do prawidłowego ich działania. Uzyskuje się zasilanie w porcie, na statku i podczas transportu drogowego.

Kontener magazynowy izolowany z wannami
Jest przykładem kontenera ogrzewanego służącego do magazynowania substancji niebezpiecznych z programowaną czasowo wentylacją. Wanny wychwytowe znajdujące się na całej powierzchni podłogi służą do zbierania rozlanych podczas transportu resztek olejów, farb, paliw itp. Pokryte są kratami pomostowymi, czyli tzw. gretingami, które w tym wypadku można zdemontować, dzięki czemu uzyskamy dostęp do wanien wychwytowych.

Przykładowe parametry:
Wymiary zewnętrzne: 6,05 x 2,43 x 2,60m
Wymiary wewnętrzne: 5,86 x 2,33 x 2,35
Waga pustego kontenera: 2000kg

Został wyposażony w instalację przeciwwybuchową EX (ATEX), zgodnie z wymaganiami dotyczącymi transportu substancji niebezpiecznych.

Pozostałe rodzaje kontenerów:
Kontener chłodniczy
Kontener chłodzony
Kontener do przewozu ładunków sypkich
Kontener izolowany
Kontener o podstawie płytowej
Kontener płytowy
Kontener uniwersalny zamknięty
Kontener wentylowany
Kontener zbiornikowy
Kontener zbiorowy, także kontener LCL
Kontener z otwartym dachem
Kontener izotermiczny