Konwencja Brukselska


Konwencja Brukselska

Konwencja Brukselska 1924 – jest to międzynarodowa konwencja dotycząca ujednolicenia niektórych zasad dotyczących konosamentów. Miała charakter cywilnoprawny. Regulowała prawa i obowiązki stron umowy przewozu towarów w żegludze morskiej. Polska ratyfikowała konwencję w 1937 roku.

Przepisy dotyczące konosamentów określają również: Reguły Visby z 1968 r. oraz Protokół Brukselski z 1979 r.