Morski list przewozowy


Morski list przewozowy

Morski list przewozowy – bill of lading (BL), jest to niezbywalny dokument będący dowodem zawarcia umowy o przewóz. Potwierdza przyjęcie ładunku i zobowiązuje przewoźnika do jego wydania wskazanemu w liście odbiorcy. Morski list przewozowy stał się bardziej znaczący wraz z rozwojem żeglugi kontenerowej oraz elektronicznych systemów przesyłania danych. Należy jednak pamiętać, że morski list przewozowy nie reprezentuje towaru i nie jest papierem wartościowym. Nie może być przedmiotem obrotu handlowego.