MARPOL 1973/1978


MARPOL 1973/1978

MARPOL 1973/1978 – jest to międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniom mórz przez statki. Została opracowana przez IMO (International Maritime Organization – Międzynarodowa Organizacja Morska). Została zaprezentowana w 1973 roku w Londynie, ale nie weszła w życie. Dopiero w 1978 roku, gdy została uzupełniona o protokół została zaakceptowana i weszła w życie w 1983 roku. Konwencja zawiera przepisy mające na celu minimalizację zanieczyszczeń generowanych przez statki. Dodatkowo zawiera ona 6 aneksów dotyczących zanieczyszczeń olejem, chemikaliami, substancjami szkodliwymi, ściekami, odpadami i śmieciami, a także zanieczyszczeń powietrza. Polska ratyfikowała konwencję w 1986 roku.