Spedycja morska – logistyczny łańcuch dostaw


Spedycja morska
Spedycja morska

Transport morski potęgą jest i basta! Stanowi ponoć 80 procent całego światowego handlu zagranicznego. Ale też proces spedycyjny/spedycja morska – od załadowcy począwszy na odbiorze towaru kończąc – to skomplikowane przedsięwzięcie, które warto powierzyć profesjonalistom 🙂

Jak wyglądają poszczególne czynności w całym logistycznym łańcuchu dostaw? Jeśli dojdzie do porozumienia pomiędzy spedytorem a odbiorcą, wypełniane są dokumenty, które określają przebieg transportu ładunku, terminy i wreszcie stosowne formuły handlowe, na podstawie których dokonuje się przewozu.

W pierwszej kolejności dochodzi do zawarcia zlecenia spedycyjnego między spedytorem a zleceniodawcą – przykładowo importerem – na organizację transportu z portu A do portu B. Przyjmijmy zatem sytuację, w której polski kontrahent zamierza sprowadzić towar z Chin.

Po akceptacji oferty/wyceny spedytora, importer udostępnia dane chińskiego partnera handlowego. Następnie spedytor bukuje miejsce na statku i przekazuje podstawowe namiary na swojego agenta, rezydującego w Państwie Środka. Owe dane nasz bohater – importer przesyła swojemu załadowcy – między sobą ustalają szczegóły załadunku.

Wówczas wystawiany jest konosament (czytaj też: Konosament – morski list przewozowy), jeden z najważniejszych dokumentów w handlu morskim. Potwierdza on przyjęcie towaru na statek i jednocześnie uprawnia do jego odbioru przez klienta w porcie przeznaczenia.

Ładunek trafia na statek i płynie w kierunku kraju nad Wisłą. W międzyczasie importer proszony jest o skompletowanie stosownej dokumentacji (o kolejnych czynnościach pisaliśmy między innymi w „Procedura importu – cz. II”).  Kiedy ładunek na pokładzie statku przypłynie do portu, współpracująca z firmą spedycyjną agencja celna dokonuje jego zgłoszenia do odprawy celnej.

Zanim dopełni się kolejny etap procesu pod nazwą spedycja morska i całego łańcucha dostaw i zanim towar zostanie załadowany do TIR-a lub samochodu dostawczego firmy kurierskiej (w zależności od gabarytów ładunku), muszą zostać opłacone należności celne. W przeciwnym razie – jego podjęcie z magazynu jest niemożliwe.

Do przedostatniej czynności spedytora należy zorganizowanie finalnego transportu drogowego do odbiorcy i rozliczenie się z nim. To zawsze najprzyjemniejszy moment całego tego złożonego procesu 🙂 Procesu, który z SEAOO.COM można przejść bezboleśnie i stosunkowo tanio. Wszak chodzi właśnie o to, by redukować koszty w łańcuchu dostaw.

Wyceń import z Chin:


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź